Veldwerk

Unite Sport & Preventie is gespecialiseerd in veldwerk voor het signaleren en bereiken van overlast gevende groepen. Door surveillance in de wijk bereiken we doelgroepen die voor anderen vaak onbereikbaar zijn.

We brengen jongeren in kaart en bepalen welke aanpak het beste passend is om jongeren te motiveren tot positief gedrag. Onze coaches fungeren als rolmodel en weten jongeren te motiveren tot deelname aan onze sportactiviteiten.