Wijkgerichte Aanpak

Met onze wijkgerichte aanpak richten we ons op risicojongeren die overlast veroorzaken in de buurt. Unite Sport & Preventie werkt met jongeren aan een beter toekomstperspectief.

Sport is het middel tot activering, perspectief en talentontwikkeling. Jongeren met motivatie en talent bieden we kansen om zich te ontwikkelen tot ambassadeur en/of sportleider. Als ambassadeur ondersteunen wij hen het gesprek aan te gaan met buurtbewoners, ondernemers en winkeliers wat bij veiligheid in de buurt.

De praktijk wijst uit dat onze wijkaanpak werkt en van positieve invloed is op de omgeving. In buurten waar wij actief zijn, ervaren bewoners veel minder overlast en ondernemers geven aan dat jongeren beter aanspreekbaar zijn.